Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията