Регламент (ЕО) № 1909/2006 на Съвета от 18 декември 2006 година за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2042/2000 относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на системи за телевизионни камери с произход от Япония PROPCELEX