Sklep Sveta z dne 20. septembra 2011 o imenovanju in zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja