Sag C-507/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 3. juli 2019 – Bundesrepublik Deutschland mod XT