Het opleggen van openbaredienstverplichtingen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2408/92 van de Raad met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Duitsland