TITJUR Решение на Съда от 6 октомври 1970 г. # Franz Grad срещу Finanzamt Traunstein. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht München - Германия. # Дело 9-70. Grad