Дело T-789/14: Решение на Общия съд от 14 юни 2016 г. — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO — Meissen Keramik („MEISSEN“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „MEISSEN“ — По-ранни словни и фигуративна национални марки и марки на Европейския съюз „MEISSEN“, „MEISSENER PORZELLAN“, „HAUS MEISSEN“, „Meissen“ и „Meissener Porzellan“ — Относителни основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Отличителен характер и репутация на по-ранните марки — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 — Реално използване на по-ранните марки — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009)