KOPĪGS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI HONKONGAS ĪPAŠĀS PĀRVALDES APGABALS — 2019. GADA ZIŅOJUMS