ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKOND: 2019. AASTA ARUANNE