Решение (ЕС) 2016/402 на Съвета от 15 януари 2016 година за подписване и сключване на Споразумение между Министерския съвет на Република Албания и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация