Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1793 оd 10. listopada 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu unošenja u Uniju želatine i kolagena te obrađenih sirovina za te proizvode iz Tajvana (Tekst značajan za EGP)$