Регламент (ЕИО) № 2681/74 на Съвета от 21 октомври 1974 година относно финансирането от Общността на разходите, извършени във връзка с доставката на земеделски продукти като помощ под формата на храни$