Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8031 – 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)