Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1059, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2020, delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/2010, (EU) N:o 1060/2010, (EU) N:o 1061/2010, (EU) N:o 1062/2010, (EU) N:o 626/2011, (EU) N:o 392/2012 ja (EU) N:o 874/2012 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta tiettyjen energiaan liittyvien tuotteiden merkintöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)