Общ доклад за дейността на Европейския съюз 2006 г