Věc C-854/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Köln (Německo) dne 22. listopadu 2019 – Vodafone GmbH v. Spolková republika Německo