Komisjoni otsus, 13. detsember 2002, nende Falklandi saarte ettevõtete loetelu kohta, millest on lubatud ühendusse värsket liha importida (teatavaks tehtud numbri K(2002) 4988 all)EMPs kohaldatav tekst