TITJUR Решение на Съда от 4 април 1960 г. # Mannesmann AG и други срещу Върховен орган на Европейската общност за въглища и стомана. # Съединени дела 4-59 до 13-59. Mannesmann и др./Върховен орган