Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2012 referitoare la industria siderurgică din UE (2012/2833(RSP))