Pogodba o Ustavi za Evropo - Protokoli in priloge - 21. Protokol o zunanjih odnosih držav članic glede prehoda zunanjih meja