Zmluva o ústave pre európu - Protokoly a Prílohy - 21.Protokol o vonkajších vzťahoch členských štátov s ohľadom na prekračovanie vonkajších hraníc