Euroopa põhiseaduse leping - Protokollid ning lisa - 21.Protokoll liikmesriikide välissuhete kohta, pidades silmas välispiiride ületamist