Schriftelijke vraag E-3570/06 van Catherine Stihler (PSE) aan de Raad. China en orgaantransplantaties