Резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2017 г. относно провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (2016/2324(INI))