Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9387 — Allied Irish Banks / First Data Corporation / Semeral) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)2019/C 410/02