Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги