Регламент (ЕО) № 242/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура$