P8_TA(2016)0278 Az Uniós közszolgálati ügyek elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek a Törvényszékre történő átruházása ***I Az Európai Parlament 2016. június 9-i jogalkotási állásfoglalása az Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek az Európai Unió Törvényszékére történő átruházásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) P8_TC1-COD(2015)0906 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. június 9-én került elfogadásra az Európai Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek a Törvényszékre történő átruházásáról szóló (EU, Euratom) 2016/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel