Регламент (ЕИО) № 2973/79 на Комисията от 21 декември 1979 година за определяне на подробни правила за прилагане на режима за предоставяне на помощ при износ на продукти от говеждо и телешко месо, които могат да се ползват със специално третиране при внос в трета страна$