Регламент (ЕИО) № 1518/76 на Съвета от 24 юни 1976 година за сключване на споразумение под формата на размяна на писма относно член 21 на Споразумението за сътрудничество и член 14 на Временното споразумение между Европейската икономическа общност и Алжирска демократична и народна република относно вноса в Общността на трици и на брашно с трици с произход от Алжир$