Zadeva C-315/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgija) 7. junija 2013 – Openbaar Ministerie proti Edgardju Jan De Clercqu in drugim