Lieta C-315/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 7. jūnijā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Beļģija) — Openbaar Ministerie / Edgard Jan De Clercq u.c.