Asia C-315/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgia) on esittänyt 7.6.2013 — Openbaar Ministerie v. Edgard Jan De Clercq ym.