Komisjoni määrus (EMÜ) nr 467/92, 27. veebruar 1992, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 388/92, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad teraviljatoodete Prantsuse ülemeredepartemangudesse tarnimise erikorra rakendamiseks ja kehtestatakse hinnanguline tarnebilanss