Nuova Ceam/Комисия Определение на Съда от 11 ноември 1987 г. # Nuova Ceam Srl срещу Комисия на Европейските общности. # недопустимост. # Дело 205/87. TITJUR