Определение на Съда (десети състав) от 13 декември 2012 г.