2004/706/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2004 o zřízení evropského fóra o řízení podniků