Υπόθεση C-603/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Špecializovaný trestný súd (Σλοβακία) στις 9 Αυγούστου 2019 – Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky κατά TG, UF