P7_TA(2013)0340 Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog ***I Az Európai Parlament 2013. szeptember 10-i jogalkotási állásfoglalása a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD)) P7_TC1-COD(2011)0154 Az Európai Parlament álláspontja, amely 2013. szeptember 10-én került elfogadásra a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló 2013/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel