Регламент (ЕИО) № 1054/73 на Комисията от 18 април 1973 година за подробните правила относно помощта за копринени буби$