/* */

Lohmann Заключение на генералния адвокат Mancini представено на14 юли 1983 г. # Lohmann GmbH & Co. KG срещу Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Обща митническа тарифа. # Дело 289/82. TITJUR