Дело C-301/18: Решение на Съда (шести състав) от 4 юни 2020 г. (преюдициално запитване от Landgericht Bonn — Германия) — Thomas Leonhard/DSL-Bank — eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 2002/65/EО — Дистанционен договор за кредит — Право на оттегляне — Последици — Член 7, параграф 4 — Връщане на получените плащания — Плащане на обезщетение за ползване — Задължение на доставчика — Изключване)