Sag C-205/16 P: Appel iværksat den 11. april 2016 af SolarWorld AG til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 1. februar 2016 i sag T-142/14, Solar World AG m.fl. mod Rådet for den Europæiske Union