Определение на председателя на Съда от 18 август 1971 г.