Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om Israel og Palæstina efter Gazakrigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))