Писмен въпрос E-6973/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Религиозно мотивирани актове на насилие в мюсюлманския регион Минданао (Филипините)