Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor vid dess möte den 20 november 2017 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende AT.39881 – Personsäkerhetssystem som tillhandahållits japanska biltillverkare – Rapporterande medlemsstat: Luxemburg