Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 20 november 2017 betreffende een voorontwerp van besluit over zaak AT.39881 — Aan Japanse autofabrikanten geleverde systemen voor de veiligheid van inzittenden — Rapporteur: Luxemburg