Arvamus, mille konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 20. novembri 2017. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit AT.39881 – Jaapani autotootjatele tarnitud sõitja turvasüsteemid — Raportöör: Luksemburg