Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 20. listopadu 2017 v souvislosti s předběžným návrhem rozhodnutí ve věci AT.39881 – Systémy pro bezpečnost cestujících dodávané japonským výrobcům automobilů – Zpravodaj: Lucembursko